Scouting voor iedereen?


logo st leergeldScouting is laagdrempelig en gezien de hoogte van de contributie zeker één van de goedkopere vrijetijdsbestedingen. Maar soms kunnen er situaties ontstaan dat zelfs Scouting “te duur” is of wordt.

Om te voorkomen dat kinderen daardoor “langs de zijlijn” moeten blijven staan, is de stichting Leergeld opgericht. Dit is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben – in financiële zin. Deze stichting ondersteunt gezinnen met een inkomen op het niveau van de Wet Werk en Bijstand of net daarboven. Zo kunnen kinderen uit deze gezinnen volwaardig meedoen aan diverse sociale activiteiten. Want “nu meedoen is straks meetellen”.

Bij de stichting Leergeld kunnen onder meer aanvragen worden gedaan voor activiteiten als:
•    Lidmaatschap van Scouting
•    De daarbij behorende uniformen
•    Deelname aan bijzondere activiteiten, zoals (zomer) kampen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het werk van de stichting, neem dan contact op met ons secretariaat.
Of surf naar www.leergeldnoordveluwe.nl/

 

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter