Algemene informatie over de Beheerstichting

 

Naast de Vereniging bestaat er een beheerstichting met onderstaande functie:

De Stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen. stichtingDe Stichting probeert dit doel te bereiken door zorg te dragen voor de financiën van de Vereniging en door terrein en pand te onderhouden en te beheren. Neventaken hierbij zijn o.a. de verhuur van het pand en het aanvragen en geldig houden van de gebruiksvergunning.

 

 

Beheer pand, terrein en financiën

Het stichtingsbestuur beheert de gebouwen, het terrein en alles wat daar mee samenhangt. Zij legt jaarlijks verantwoording af aan de Vereniging. Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit ouders en/of deskundigen en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 tot 4 algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden zijn meestal een onderhoudscoördinator en 2 vertegenwoordigers van de Vereniging. De meerderheid van het aantal leden van het Stichtingsbestuur moet uit de Verenigingsraad gekozen zijn.

 
Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter