Op dit moment is Scouting de hoofdgebruiker. Iedere zaterdagmiddag is er opkomst van alle speltakken in de leeftijd van 4 -18 jaar. Er zijn dan circa 180 jeugdleden aanwezig en zo'n 30 leidingleden. Op de zaterdagavonden zijn 2 speltakken voor boven de 18 actief. Deelnemers zijn leidingleden, oud-leidingleden en enkele ouders. Daarnaast zijn een 20-tal ouders actief betrokken als bestuurder, beheerders van het materiaal en voor het onderhoud. In totaal gaat het om 260 deelnemers. 
Met regelmaat zijn er weekendkampen voor de jeugdleden. In de vakanties verhuurt Scouting de gebouwen en wel met name lokalen nummer 3 t/m 8 (zie overzicht onder) aan andere scoutinggroepen uit Nederland. De oude lokalen op de locatie waar nu de nummer 10 t/m 14 zich bevinden, waren daar door de staat van onderhoud minder geschikt voor. Zo maken er vooral in de zomervakantie (ook met Kerst/ Hemelvaart/ Pinksteren etc.) circa 6- 7 groepen met in totaal circa 300-400 andere scouts gebruik van onze accommodatie.
Bij het medegebruik hebben we de afgelopen jaren enige beperkingen ervaren. Zo was er voor een tweetal rolstoelgebruikende deelnemers van het Handicafé een sanitair probleem. Ook werd onze accommodatie als ‘oud’ ervaren. En dat was ook zo. Het oude gebouw was al meer dan 45 jaar oud en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook mede door invoering van de speltak Blauwe Vogels (dit zijn scouts met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap) was aanpassing cq vernieuwing dringend noodzakelijk. Een tweede reden was dat, in onze visie op het toekomstig medegebruik van onze faciliteiten, een belangrijke voorwaarde was Scouting meer te integreren in de huidige maatschappij.

Terreinoverzicht

Terug naar Verbouw

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter