spreekbuysVoor de Buys - De Spreekbuys

 

De Spreekbuys is de opvolger van de Wijsneus. Met ingang van het seizoen 2009-2010 is de Wijsneus vervangen door een nieuwsbrief die 4 maal per jaar uitkomt. De reden hiervoor is dat de informatievoorziening verschoven is naar het internet. Elke speltak heeft zijn eigen subdomein waar de laatste wetenswaardigheden, brieven en foto's gepubliceerd zullen worden. Informatie is op deze manier veel sneller beschikbaar en veel actueler.

Inmiddels heet de spreekbuys nu "Voor de Buys"

De laatste nummers kan je hieronder downloaden:

spreekbuys2

Alle verschenen Spreekbuys-zen:

spreekbuys2

 

De Wijsneus was het groepsblad van onze groep.
Het blad verschijnt al sinds december 1968 en is in september 1973 officieel "De Wijsneus" gaan heten.
Tot juli 2009 is De Wijsneus ongeveer 5 maal per seizoen uitgekomen. 
In het blad stonden ondermeer de verslagen van de diverse speltakken en allerlei info van groepsbegeleider en het bestuur.

Natuurlijk ontbraken ook een aantal vaste rubrieken niet, onder wijsneus krantmeer de vermaarde Prof. Ing. E.P. Joocker's "Edje Weet Raad!!" rubriek. (ondermeer ook te vinden op de Onzin & co pagina van deze site).

De laatste jaargangen zijn te vinden in het downloadarchief, waar de Wijsneuzen in PDF formaat te downloaden zijn.

 

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter