Groepsinformatie

Sociale veiligheid binnen Scouting Buys Ballot

We vinden het binnen Scouting Buys Ballot belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze Scouting Buys Ballot betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Meer informatie over "In veilige handen" vindt u op de website van van Scouting Nederland.

Gedragscode:

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van onze gedragscode, gebaseerd op die van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. Bovendien wordt deze jaarlijks tijdens de eerste vergadering van het seizoen weer onder de aandacht gebracht.

Onze gedragscode ("richtlijnen leiding") is hier te downloaden.

Verklaring omtrent het gedrag:

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Buys Ballot getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid:

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon:

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De vertrouwenspersoon van Scouting Buys Ballot is Dr. Heemskerk-Maat; voor contactgevens zie de contactpagina.

Status renovatie kampvuurkuil

Na heel veel jaren intensief gebruik is onze kampvuurkuil aan renovatie toe. Hiervoor zijn al diverse plannen uitgewerkt en zijn er meerdere ritten gemaakt om gratis geschonken stoeptegels richting ons terrein te krijgen.

De tweede fase is inmiddels gestart: het daadwerkelijk met de renovatie zelf beginnen.

De afgelopen weken is er hard gewerkt. We gaan nu met zomerreces, maar in september pakken we de draad weer op. Informatie over de komende klusdagen wordt per mail verspreid en hier gepubliceerd.

Hieronder vind u een impressie van de voortgang en huidige stand van zaken:

Zaterdag 3 september:

 start werkzaamheden na de vakantie opkomst zeer gering, werkzaamheden sloop volgende twee segmenten.

Eerste opkomstdag na de vakantie voor een paar uurtjes gelukkig wat meer handen ter beschikking.

hier komt t woord rotzooi vandaan al het hout is zwaar verrot

 

We pikken de draad weer op

 

In de zon ziet het er nog mooier uit

 

Fundering en sectie 2

 

Weer behoorlijk wat werk verzet deze dag!

De romeinen zouden er trots op zijn, wij ook, 't is helaas nog lang niet klaar...

 

Zaterdag 27 augustus:

 start werkzaamheden na de vakantie opkomst zeer gering, werkzaamheden sloop volgende twee segmenten.

Weer vroeg aan de slag, opkomst is minder dan gehoopt.

hier komt t woord rotzooi vandaan al het hout is zwaar verrot

De eerste zijsectie is bijna af

We pikken de draad weer op

Iets andere blik op de zaak

In de zon ziet het er nog mooier uit

De secties zijn al uitgebreid

Fundering en sectie 2

Sectie 3 begint vorm te krijgen

Weer behoorlijk wat werk verzet deze dag!

Wordt vervolgd...

 

Zaterdag 20 augustus:

 start werkzaamheden na de vakantie opkomst zeer gering, werkzaamheden sloop volgende twee segmenten.

Start werkzaamheden na de vakantie opkomst zeer gering, werkzaamheden sloop volgende twee segmenten.

hier komt t woord rotzooi vandaan al het hout is zwaar verrot

Hier komt t woord rotzooi vandaan al het hout is zwaar verrot

We pikken de draad weer op

We pikken de draad weer op

In de zon ziet het er nog mooier uit

In de zon ziet het er nog mooier uit

Fundering en sectie 2

Fundering en sectie 2

Weer behoorlijk wat werk verzet deze dag!

Weer behoorlijk wat werk verzet deze dag!

na een dag zwoegen met een klein team, another brick in the wall in veelvoud.

Na een dag zwoegen met een klein team, another brick in the wall in veelvoud.

 

Zaterdag 25 juni:

in de ochtend veel bedrijvigheid

S'ochtend's veel bedrijvigheid.

Het resultaat tot nu toe

Het resultaat van nu voor de vakantie, maken de "kabouterjes" het misschien af?

Voorlopig resultaat 1

Stand van zaken 1

Voorlopig resultaat 2

Stand van zaken 2

 

Zaterdag 18 juni:

redelijke opkomst van hulptroepen

Een redelijke opkomst van hulptroepen

FF testzitten.jpg

FF testzitten

Geknipte tegels en ingang kuil.jpg

De geknipte tegels en de ingang kuil glooiend gemaakt ( rolstoel toegankelijk)

Resultaat einde eerste dag.jpg

Het resultaat: einde van deze dag: oud hout verwijderd, groffe voorbereiding voor de volgende 3 treden en twee zitrijen gelijmd.

He he pfoei!

 

Zaterdag 28 mei:

de fundering eerste rij neemt vorm aan

De fundering eerste rij neemt vorm aan

begonnen met eerste lagen te metselen

Begonnen met de eerste lagen te metselen

 

Zaterdag 21 mei:

start met weghalen eerste rotte boomstammen

Start met weghalen eerste rotte boomstammen

Eerste houten balken zijn verwijderd

De eerste houten balken zijn verwijderd

Boomslepen

T oud ambachtelijk veluuws boomsleuren

Eerste stenen zijn geknipt

De eerste stenen zijn geknipt

 Nieuwe kampvuurkuil is uitgezet

Het uitzetten van het formaat van de nieuwe kampvuurkuil

FAMKA - Het FAMilieKAmp van onze groep

Hier vind u meer informatie over het FAMKA van onze groep. FAMKA staat voor FAMilieKamp; de hele groep gaat met elkaar een paar dagen op kamp. Het FAMKA is tweejaarlijks en vindt plaats in de even jaren.

Het eerstvolgende FAMKA vindt plaats op vrijdag 9 tot en met zondag 11 september 2016. De eerste informatiebrief is inmiddels uit en kan je hier downloaden.

Inmiddels is ook de inschrijving geopend: informatie hierover vind je hier. Klik op deze link om het inschrijfformulier te downloaden.

Deze Famka vindt er ook een grote reunie plaats. Wil je als (oud) Buys Ballotter meer informatie, lees dan deze brief hierover. Het inschrijfformulier voor de Famka reunie vind je hier.

Let op: beide formulieren bevatten invulvelden: deze werken het best als het formulier gedownload wordt en vervolgens geopend in Adobe Reader. Het formulier rechtstreeks in de browser openen kan op dit gebied problemen opleveren.

 

gezocht

 

Momenteel hebben we één vacature binnen de besturen van Scouting Buys Ballot. Wij vragen alle ouders, leiding en andere actief betrokken mensen binnen onze groep ons te helpen met het vinden van geschikte kandidaten voor een van onderstaande functies. Ook wil het bestuur graag in contact treden met personen, die op termijn toe willen treden tot het bestuur.

 

Voorzitter Verenigingsbestuur

  • Leidt vergaderingen van het Bestuur en Groepsraad;
  • Geeft sturing aan het te vormen beleid van Scouting Buys Ballot in het algemeen en de kwaliteit en veiligheid van het scoutingspel in het bijzonder;
  • Ziet er op toe dat binnen de verschillende taakgebieden het beleid tot uitvoering wordt gebracht. Creëert hiertoe een gezonde sfeer van onderlinge samenwerking, open communicatie en overleg;
  • Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de Groepsraad;
  • Vertegenwoordigt Scouting Buys Ballot richting externe instanties zoals Scouting Nederland en gemeentelijke en maatschappelijke instanties.

 

Voor verdere informatie over de functies kunt u contact opnemen met het bestuur. Ook mogelijke kandidaten vragen we om contact op te nemen met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene informatie over het bestuur van de Vereniging

 

Algemeen

Zoals iedere organisatie heeft ook onze groep een bepaalde structuur. Scouting Buys Ballot heeft de feitelijke uitoefening van het scoutingspel ondergebracht in een Vereniging. Het beheer van pand, terrein en financiën heeft zij ondergebracht in een Stichting.

 

Groepsbestuur

De Vereniging heeft een dagelijks bestuur dat wij Groepsbestuur noemen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, twee groepsbegeleiders en een afgevaardigde van elke leeftijdsgroep.

Het Groepsbestuur behartigt de spelprogramma’s van Scouting Buys Ballot. Het Groepsbestuur bereidt de vergadering van de Groepssraad voor, geeft uitvoering aan en controleert op de uitvoering van de door de Groepsraad genomen besluiten.

Begroting en jaarverslag worden opgemaakt door het Groepsbestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Groepsraad. Ook vertegenwoordigt het Groepsbestuur de groep naar buiten.

intro verenigingsbestuur

Groepsraad

Het Groepsbestuur bereidt het beleid van de groep voor, de Groepsraad neemt de beslissingen. In de Groepsraad hebben zitting:
•    Alle leidingleden en bestuursleden van de groep;
•    Vertegenwoordigers van de jeugdleden. Deze vertegenwoordigers worden per leeftijdsgroep tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.

Het Groepsbestuur en de Groepsraad vergaderen +/- 6 keer per jaar.

 

Speltakken en spelteams

Een speltak bestaat meestal uit 20-30 jeugdleden. Elke speltak heeft een spelteam (4-6 stafleden), waarvan één leid(st)er is aangesteld als teamleid(st)er.

De verschillende spelteams stellen het programma van hun speltak samen en zorgen voor een onderlinge taakverdeling om hun speltak soepel te laten lopen. Elk lid heeft een even grote inbreng en verantwoordelijkheid. De teamleid(st)er vertegenwoordigt het team naar buiten en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid.

Bij het samenstellen van het programma houdt het spelteam rekening met het jaarprogramma van de groep waarin de zomerkampen, vakanties en gezamenlijke activiteiten zijn opgenomen. In het spelprogramma dienen de waarden, welke in de spelvisie van Scouting Nederland zijn genoemd, een plaats te krijgen (zoals de eigen inbreng van de kinderen).

 

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter